900 101 613

ATENCIÓ CIUTADANA

Ajuntament de Salou

Espai de civisme

Eliminar els actes incívics de Salou requereix la col·laboració de tots. Per un Salou+net:


 • Utilitzeu les papereres només per als residus de format petit
 • Dipositeu les escombraries dins dels contenidors
 • Recolliu els excrements del vostre gos
 • No feu pintades a la via pública
 • A la platja, no tireu les cigarretes a la sorra

8 de febrer de 2019

A Salou, reciclem!

Separar bé els residus no té cap secret, a més, Salou i el medi ambient hi surten guanyant.

Si dubtes a l’hora de reciclar, observa els adhesius dels contenidors on indica els residus que hi van a cada un.

També pots consultar el web www.saloumesnet.cat a l’apartat “Salou recicla”, allà resoldràs tots els teus dubtes.

8 de febrer de 2019

A Salou, reciclem!

Separar bé els residus no té cap secret, a més, Salou i el medi ambient hi surten guanyant.

Si dubtes a l’hora de reciclar, observa els adhesius dels contenidors on indica els residus que van a cadascú.

També pots consultar la web “www.saloumesnet.cat” a l’apartat “Salou recicla”, allà resoldràs tots els dubtes.

Incendi contenidors

24 d'agost de 2018

Els mitjans de comunicació es fan ressò de la campanya Mantén Salou Net

Diferents mitjans de comunicació s’han fet ressò l’última setmana de la campanya d’educació ambiental que s’està duent a terme.

Destaquen la manera innovadora de denunciar els excrements de gos que no són recollits pels seus amos.

També recalca que encara hi ha una part de la població que ha de millorar en el reciclatge i en el civisme.

Enllaços notícies:

http://www.tac12.tv/salou/arxiu-salou/item/4864-salou-impulsa-una-campanya-contra-l-incivism

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/salou-modifica-lordenanca-municipal-per-multar-els-amos-de-gossos-que-no-recullen-els-excrements/video/5782578/

https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/28809/salou/endureix/mesures/contra/incivisme/multes/400/euros/deixar/brossa/fora/dels/contenidors

http://laciutat.cat/salou-conscienciara-sobre-el-cost-que-suposa-retirar-els-excrements-de-gossos

Multes de fins a 400 euros per deixar la brossa fora dels contenidors a Salou

Incendi contenidors

Espai de
denúncia

Si trobeu algun desperfecte o ens voleu fer saber alguna incidència relacionada amb el servei, ompliu el següent formulari.

  Dades personals

  NOM I COGNOM

  TELÈFON

  ADREÇA ELECTRÒNICA

  Incidència

  LOCALITZACIÓ (ADREÇA)

  DESCRIPCIÓ

  IMATGES


  Dono el meu consentiment per recollir i tractar les meves dades a través d'aquest formulari.Consultar política de privacitat