900 101 613

ATENCIÓ CIUTADANA

Ajuntament de Salou
< Torneu

Les papereres no són contenidors

Dins de les papereres s’hi han de dipositar els residus de format petit.

No podem utilitzar les papereres com a contenidors perquè la seva capacitat és limitada i ràpidament queden saturades.

Per mantenir Salou net i amb una bona imatge, les bosses d’escombraries dipositem-les als contenidors, no a les papereres.