900 101 613

ATENCIÓ CIUTADANA

Ajuntament de Salou
< Torneu

Més de 200 quilos de residus recollits durant la jornada del Let’s clean Europe

El passat dissabte 12 de Maig, amb motiu del Let’s clean up Europe, voluntaris van netejar els espais de la Cala Font i els voltants de l’església Sant Jordi.

Els voluntaris que van participar de la iniciativa van recollir més de 200 quilos de residus durant les 3 hores que va durar l’activitat.

Els residus recollits van ser 39 quilos d’envasos, 40 de vidre, 12 de paper i cartró, 84 de rebuig, 12 de tèxtil i més de 2 m³ de runa, fustes i voluminós.

L’activitat ha de servir per conscienciar la societat de Salou de la importància de gestionar els residus adequadament per tal de mantenir els espais nets i així cuidar l’ecosistema i gaudir d’uns millors paisatges.