900 101 613

ATENCIÓ CIUTADANA

Ajuntament de Salou
< Torneu

Està prohibit abandonar la poda a la via pública

Les restes de poda generades són un residu del qual ens hem de responsabilitzar.

Si les restes són generades en un habitatge unifamiliar, podeu utilitzar el servei de recollida porta a porta que es du a terme els dimecres (més informació al tel. 900.101.613).

La resta d’usuaris han de portar els restes vegetals a la deixalleria (consultar horari a l’apartat SALOU RECICLA).