900 101 613

ATENCIÓ CIUTADANA

Ajuntament de Salou
< Torneu

Engega el nou servei de recollida de poda lleugera

Aquest servei és gratuït i va destinat a recollir la poda lleugera dels habitatges unifamiliars.

Els interessats han de trucar al telèfon 900.101.613 per sol·licitar el servei, allà els donaran les indicacions oportunes.

El servei consisteix a recollir una saca a la deixalleria i un cop feta la poda, trucar per avisar que es faci la recollida.

La recollida es farà els dimecres, i en cap cas es recollirà poda lleugera a comunitats o a professionals.