900 101 613

ATENCIÓ CIUTADANA

Ajuntament de Salou
< Torneu

AQUESTA SETMANA SANTA CUIDA DELS TEUS RESIDUS

Si has de llençar algun moble o voluminós truca al telèfon 900.101.613 per concertar la recollida, o bé desplaçat fins la deixalleria.

Recicla i diposita les teves escombraries dins dels contenidors, no convertim Salou en un abocador.

A les papereres, només diposita els residus de format petit, si ho fas així, no se saturaran i mantindrem Salou més net.