900 101 613

ATENCIÓ CIUTADANA

Ajuntament de Salou
< Torneu

A Salou, reciclem!

Separar bé els residus no té cap secret, a més, Salou i el medi ambient hi surten guanyant.

Si dubtes a l’hora de reciclar, observa els adhesius dels contenidors on indica els residus que van a cadascú.

També pots consultar la web “www.saloumesnet.cat” a l’apartat “Salou recicla”, allà resoldràs tots els dubtes.