900 101 613

ATENCIÓ CIUTADANA

Ajuntament de Salou

L'orgànica
al marró

Restes de fruita i verdura, restes de carn i peix, restes de menjar cuinat, closques d'ou, de fruita seca i de marisc, taps de suro, llumins, serradures, tovallons de paper, marro de cafè i restes d'infusions

RECORDEU QUE LES RESTES DE PODA CAL PORTAR-LES A LA DEIXALLERIA

Els envasos
al groc

Llaunes, brics, ampolles i envasos de plàstic, safates de porexpan, aerosols, tubs de pasta de dents

El paper i cartró
al blau

Paper usat, diaris i revistes, envasos de cartró, capses de cartró

El vidre
al verd

Ampolles de vidre i pots de vidre

La resta
al gris

Només el que no es pot reciclar

Recollida de voluminosos

Cal deixar-los a la vorera, davant del portal de casa, al vespre, havent concertat prèviament el servei mitjançant aquest formulari o trucant al 900 101 613

DIES DE RECOLLIDA

De novembre a abril

Dilluns, dimecres i divendres

De maig a octubre

De dilluns a dissabte

Dades del sol·licitant

NOM I COGNOM

TELÈFON

ADREÇA

ADREÇA ELECTRÒNICA

Sol·licitud del servei

DATA

DESCRIPCIÓ I TIPOLOGIA

Dono el meu consentiment per recollir i tractar les meves dades a través d'aquest formulari. Consultar política de privacitat


Deixalleria

Ofereix servei tant a particulars com a comerços i autònoms.

Hivern:

De dilluns a divendres:
de 8.30 a 13 h i de 15 a 18 h

Dissabtes: de 8.30 a 13 h

Diumenges i festius: tancat

Estiu:

De dilluns a divendres:
de 8.30 a 13 h i de 16 a 19 h

Dissabtes: de 8.30 a 13 h

Diumenges i festius: tancat

Residus admesos

La deixalleria és una instal•lació municipal que permet la recollida selectiva de tots els residus domèstics que es poden generar en una llar, a més d'estar dissenyada per rebre aquells residus especials que generem i que, per les seves característiques, no es poden dipositar als contenidors de recollida selectiva habituals que trobem a les àrees d'aportació de carrer.

Calendari Deixalleria mòbil

Ubicació

Camí dels Castellots, s/n
Parc Logístic Municipal
43840 Salou

Recollida comercial

Recollida comercial

Paper i cartró

D'octubre a abril

Dilluns, dimecres i divendres

Maig

De dilluns a dissabte

De juny a setembre

Diària

Recollida per a hotels

Paper i cartró

D'octubre a abril

Dilluns, dimecres i divendres

Maig

De dilluns a dissabte

De juny a setembre

Diària

Vidre

Dimecres

Orgànica

Diària

Resta

Diària


Adhesió al servei de recollida de cartró comercial

NOM DE L'ESTABLIMENT

TELÈFON

ADREÇA

PERSONA RESPONSABLE

ADREÇA ELECTRÒNICA

Dono el meu consentiment per recollir i tractar les meves dades a través d'aquest formulari. Consultar política de privacitat