900 101 613

ATENCIÓ CIUTADANA

Ajuntament de Salou

L'orgànica
al marró

Restes de fruita i verdura, restes de carn i peix, restes de menjar cuinat, closques d'ou, de fruita seca i de marisc, taps de suro, llumins, serradures, tovallons de paper, marro de cafè i restes d'infusions

RECORDEU QUE LES RESTES DE PODA CAL PORTAR-LES A LA DEIXALLERIA

Els envasos
al groc

Llaunes, brics, ampolles i envasos de plàstic, safates de porexpan, aerosols, tubs de pasta de dents

El paper i cartró
al blau

Paper usat, diaris i revistes, envasos de cartró, capses de cartró

El vidre
al verd

Ampolles de vidre i pots de vidre

La resta
al gris

Només el que no es pot reciclar

Recollida de voluminosos

Cal deixar-los a la vorera, davant del portal de casa, al vespre, havent concertat prèviament el servei mitjançant aquest formulari o trucant al 900 101 613

DIES DE RECOLLIDA

De novembre a abril

Dilluns, dimecres i divendres

De maig a octubre

De dilluns a dissabte

Dades del sol·licitant

NOM I COGNOM

TELÈFON

ADREÇA

ADREÇA ELECTRÒNICA

Sol·licitud del servei

DATA

DESCRIPCIÓ I TIPOLOGIA


Deixalleria

Ofereix servei tant a particulars com a comerços i autònoms.

Hivern:

De dilluns a divendres:
de 8.30 a 13 h i de 15 a 18 h

Dissabtes: de 8.30 a 13 h

Diumenges i festius: tancat

Estiu:

De dilluns a divendres:
de 8.30 a 13 h i de 16 a 19 h

Dissabtes: de 8.30 a 13 h

Diumenges i festius: tancat

Residus admesos

La deixalleria és una instal•lació municipal que permet la recollida selectiva de tots els residus domèstics que es poden generar en una llar, a més d'estar dissenyada per rebre aquells residus especials que generem i que, per les seves característiques, no es poden dipositar als contenidors de recollida selectiva habituals que trobem a les àrees d'aportació de carrer.

Calendari Deixalleria mòbil

Ubicació

Camí dels Castellots, s/n
Parc Logístic Municipal
43840 Salou

Recollida comercial

Recollida comercial

Paper i cartró

D'octubre a abril

Dilluns, dimecres i divendres

Maig

De dilluns a dissabte

De juny a setembre

Diària

Recollida per a hotels

Paper i cartró

D'octubre a abril

Dilluns, dimecres i divendres

Maig

De dilluns a dissabte

De juny a setembre

Diària

Vidre

Dimecres

Orgànica

Diària

Resta

Diària


Adhesió al servei de recollida de cartró comercial

NOM DE L'ESTABLIMENT

TELÈFON

ADREÇA

PERSONA RESPONSABLE

ADREÇA ELECTRÒNICA