900 101 613

ATENCIÓ CIUTADANA

Ajuntament de Salou

Espai de civisme

Eliminar els actes incívics de Salou requereix la col·laboració de tots. Per un Salou+net:


  • Utilitzeu les papereres només per als residus de format petit
  • Dipositeu les escombraries dins dels contenidors
  • Recolliu els excrements del vostre gos
  • No feu pintades a la via pública
  • A la platja, no tireu les cigarretes a la sorra

14 de maig de 2018

Més de 200 quilos de residus recollits durant la jornada del Let’s clean Europe

El passat dissabte 12 de Maig, amb motiu del Let’s clean up Europe, voluntaris van netejar els espais de la Cala Font i els voltants de l’església Sant Jordi.

Els voluntaris que van participar de la iniciativa van recollir més de 200 quilos de residus durant les 3 hores que va durar l’activitat.

Els residus recollits van ser 39 quilos d’envasos, 40 de vidre, 12 de paper i cartró, 84 de rebuig, 12 de tèxtil i més de 2 m³ de runa, fustes i voluminós.

L’activitat ha de servir per conscienciar la societat de Salou de la importància de gestionar els residus adequadament per tal de mantenir els espais nets i així cuidar l’ecosistema i gaudir d’uns millors paisatges.

28 de març de 2018

AQUESTA SETMANA SANTA CUIDA DELS TEUS RESIDUS

Si has de llençar algun moble o voluminós truca al telèfon 900.101.613 per concertar la recollida, o bé desplaçat fins la deixalleria.

Recicla i diposita les teves escombraries dins dels contenidors, no convertim Salou en un abocador.

A les papereres, només diposita els residus de format petit, si ho fas així, no se saturaran i mantindrem Salou més net.

Incendi contenidors

11 de desembre de 2017

Està prohibit abandonar la poda a la via pública

Les restes de poda generades són un residu del qual ens hem de responsabilitzar.

Si les restes són generades en un habitatge unifamiliar, podeu utilitzar el servei de recollida porta a porta que es du a terme els dimecres (més informació al tel. 900.101.613).

La resta d’usuaris han de portar els restes vegetals a la deixalleria (consultar horari a l’apartat SALOU RECICLA).

Incendi contenidors

Espai de
denúncia

Si trobeu algun desperfecte o ens voleu fer saber alguna incidència relacionada amb el servei, ompliu el següent formulari.

Dades personals

NOM I COGNOM

TELÈFON

ADREÇA ELECTRÒNICA

Incidència

LOCALITZACIÓ (ADREÇA)

DESCRIPCIÓ

IMATGES