900 101 613

ATENCIÓ CIUTADANA

Ajuntament de Salou

Espai de civisme

Eliminar els actes incívics de Salou requereix la col·laboració de tots. Per un Salou+net:


  • Utilitzeu les papereres només per als residus de format petit
  • Dipositeu les escombraries dins dels contenidors
  • Recolliu els excrements del vostre gos
  • No feu pintades a la via pública
  • A la platja, no tireu les cigarretes a la sorra

24 d'agost de 2018

Els mitjans de comunicació es fan ressò de la campanya Mantén Salou Net

Diferents mitjans de comunicació s’han fet ressò l’última setmana de la campanya d’educació ambiental que s’està duent a terme.

Destaquen la manera innovadora de denunciar els excrements de gos que no són recollits pels seus amos.

També recalca que encara hi ha una part de la població que ha de millorar en el reciclatge i en el civisme.

Enllaços notícies:

http://www.tac12.tv/salou/arxiu-salou/item/4864-salou-impulsa-una-campanya-contra-l-incivism

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/salou-modifica-lordenanca-municipal-per-multar-els-amos-de-gossos-que-no-recullen-els-excrements/video/5782578/

https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/28809/salou/endureix/mesures/contra/incivisme/multes/400/euros/deixar/brossa/fora/dels/contenidors

Salou conscienciarà sobre el cost que suposa retirar els excrements de gossos

Multes de fins a 400 euros per deixar la brossa fora dels contenidors a Salou

14 de maig de 2018

Més de 200 quilos de residus recollits durant la jornada del Let’s clean Europe

El passat dissabte 12 de Maig, amb motiu del Let’s clean up Europe, voluntaris van netejar els espais de la Cala Font i els voltants de l’església Sant Jordi.

Els voluntaris que van participar de la iniciativa van recollir més de 200 quilos de residus durant les 3 hores que va durar l’activitat.

Els residus recollits van ser 39 quilos d’envasos, 40 de vidre, 12 de paper i cartró, 84 de rebuig, 12 de tèxtil i més de 2 m³ de runa, fustes i voluminós.

L’activitat ha de servir per conscienciar la societat de Salou de la importància de gestionar els residus adequadament per tal de mantenir els espais nets i així cuidar l’ecosistema i gaudir d’uns millors paisatges.

Incendi contenidors

28 de març de 2018

AQUESTA SETMANA SANTA CUIDA DELS TEUS RESIDUS

Si has de llençar algun moble o voluminós truca al telèfon 900.101.613 per concertar la recollida, o bé desplaçat fins la deixalleria.

Recicla i diposita les teves escombraries dins dels contenidors, no convertim Salou en un abocador.

A les papereres, només diposita els residus de format petit, si ho fas així, no se saturaran i mantindrem Salou més net.

Incendi contenidors

Espai de
denúncia

Si trobeu algun desperfecte o ens voleu fer saber alguna incidència relacionada amb el servei, ompliu el següent formulari.

Dades personals

NOM I COGNOM

TELÈFON

ADREÇA ELECTRÒNICA

Incidència

LOCALITZACIÓ (ADREÇA)

DESCRIPCIÓ

IMATGES