900 101 613

ATENCIÓ CIUTADANA

Ajuntament de Salou
< Torneu

A Salou, reciclem!

Separar bé els residus no té cap secret, a més, Salou i el medi ambient hi surten guanyant.

Si dubtes a l’hora de reciclar, observa els adhesius dels contenidors on indica els residus que hi van a cada un.

També pots consultar el web www.saloumesnet.cat a l’apartat “Salou recicla”, allà resoldràs tots els teus dubtes.